De examenstress is inmiddels weer weggeëbt. Zo’n 95 leerlingen deden in de laatste week van maart examen om een dipoma of getuigschrift te behalen op hun instrument. Spannende tijden voor de leerlingen, maar ook voor de docenten die hun pupillen hebben voorbereid op het examen. Dit jaar waren er vier leerlingen die op het hoogste niveau examen doen: het D-diploma: v.l.n.r. Gerjanne Dannenberg, Carolien Bal en Anne Baan (blokfluit) en Erik Bakker (orgel). De geslaagden kregen hun diploma tijdens het laureatenconcert op 18 april in de grote zaal van het Parkgebouw.