Op de lesgeldnota die onlangs is uitgereikt, staat het gewone bankrekeningnummer van de Muziekschool, maar nog niet het IBAN-nummer. Mocht u dat nodig hebben: het IBAN-nummer is
 
NL19ABNA0594042089
X