In de bestuursvergadering van 19 maart werd afscheid genomen van Miranda Baan, die jarenlang de functie van secretaris heeft bekleed. Voorzitter Johan Riezebos memoreerde dat Miranda niet alleen een efficiënt secretaris was, maar zich ook inzette voor andere bestuurstaken. Bij de organisatie van de drie jubilea met koninklijke onderscheidingen in 2015 bijvoorbeeld heeft Miranda heel wat werk verzet. Het afscheid van de docenten komt nog tijdens een gezamenlijk etentje van bestuur en docenten in juni. Het secretariaat wordt overgenomen door Annemiek Boers. Het mailadres van de secretaris blijft secretaris@muziekschool-rijssen.nl