Op 18 juni hebben we ingesproken bij de raadscommissie vanwege een aangekondigde bezuiniging op het muziekonderwijs, die dreigt voor 2021. De Muziekschool heeft de afgelopen jaren al € 51.000 moeten bezuinigen. En dan nu nóg weer € 60.000 schrappen – terwijl er in het nieuwe budgetcontract wel extra taken bijkomen? Dat kan toch niet waar zijn? We hopen dat de politiek ons signaal heeft opgepakt en in de raadsvergadering zal besluiten deze bezuiniging te schrappen!

Hier nog wat leesvoer voor de raadsleden: https://www.vakbladvroeg.nl/direct-verband-tussen-muziekles-en-betere-cognitieve-vaardigheden/