Rond de Kerst zijn leerlingen van de Muziekschool altijd actief op allerlei plekken: op scholen, bij verenigingen, in kerken en in zorginstellingen. Zo was het vrouwenkoor dit jaar te horen tijdens het kerstdiner dat georganiseerd was voor mantelzorgers en mensen met weinig sociale contacten, in Brasserie de Passage. Ook trad het vrouwenkoor op in het Geert de Leeuwhuis in Enschede, woonvorm voor mensen met niet- aangeboren hersenletsel. Dankbaar werk! Het optreden in Enschede vond plaats in de gezamenlijke “huiskamer”. Ieder lied kon rekenen op een luidkeels “perfect!” of “ geweldig!”. Ook werd er meegezongen bij een aantal bekende kerstliederen. Ook het personeel van het Geert de Leeuwhuis was enthousiast en nodigde het koor uit om nog eens terug te komen. Mooi om zo op verschillende plekken een bijdrage te leveren in het sociaal domein! Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet!