Op zaterdagmiddag 29 februari gingen 23 dwarsfluitleerlingen en twee ouders met hun juf naar een concert in de Doopsgezinde kerk in Zwolle: dwarsfluit, accordeon en cello. Een bijzondere combi! De programmakeuze was dan ook zeer afwisselend. Componisten als Hummel en Piazolla kwamen aan bod, maar ook kwamen er Klezmers en jazzmuziek voorbij.
Voor sommige leerlingen was het de eerste keer dat ze zo’n concert bezochten.
Na afloop liepen we terug naar de auto’s, waar de Fiat van juf Marion gevuld was met pakjes drinken en koeken.
Het was een leuke middag!