De examenweek vindt alsnog plaats in de week van 22 juni, met de dagen en tijden zoals die gepland waren voor maart. In verband met de coronaregels zijn de commissies teruggebracht tot twee personen. Het openbare gedeelte van de drie geplande D-examens voor blokfluit vindt nu in besloten kring plaats, omdat een openbare activiteit in de Van Damzaal nog niet mogelijk.
X