Goed nieuws: vanaf maandag 18 mei mogen er weer individuele lessen worden gegeven in de Muziekschool. Groepslessen mogen vanaf 2 juni ook weer. De docent kan er echter voor kiezen om voorlopig nog individuele lessen te blijven geven.
De fysieke les is niet verplicht: voel je je beter bij de online les, dan is dat ook nog steeds een mogelijkheid.
Uiteraard gelden er wel afspraken. Naast de bekende regels (blijf thuis als je ziek bent, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog, enz.) gelden ook afspraken binnen de Muziekschool. Zo zijn er looproutes, er gelden voorrangsregels op de trap, docenten houden anderhalve meter afstand, aan leerlingen wordt gevraagd hun handen vóór en na de les te wassen, er zijn desinfecterende middelen aanwezig. De docenten zullen hun leerlingen daarover nadere instructies geven. Ouders mogen hun kind wel brengen, maar mogen niet mee naar binnen.
In de afgelopen periode hebben docenten met veel inzet en creativiteit de lessen op afstand voortgezet, maar we zijn toch blij dat de individuele leerlingen nu weer welkom zijn in de Muziekschool!
X