De actie ‘Spaar je club gezond’ van de Plus heeft € 754 opgebracht! In samenwerking met de basisscholen willen wij kinderen op een laagdrempelige manier in contact brengen met muziek. Daar willen we graag enkele nieuwe instrumenten voor aanschaffen met het geld van deze actie . Wij willen iedereen die ons gesteund heeft, heel hartelijk bedanken!