Op 1 januari was het veertig jaar geleden dat Gerard Keilholtz werd benoemd tot docent aan de Rijssense Muziekschool. Dat jubileum viel precies in een periode van lockdown: afgelopen week werd er uitvoerig bij stilgestaan tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Parkgebouw. Keilholtz werd destijds aangesteld als orgeldocent, in een tijd toen het leerlingenbestand van de Muziekschool nog voor meer dan de helft uit orgelleerlingen bestond en er wel vier of vijf orgeldocenten aan de Muziekschool waren verbonden. Tijden veranderen, en Keilholtz geeft tegenwoordig alleen nog maar keyboardles, afgezien van één volwassen orgelleerling die al 18 jaar les van Gerard Keilholtz heeft en die van niemand anders les wil hebben. Keilholtz was ook de eerste dirigent van het vrouwenkoor van de Muziekschool.
Tijdens de jubileumbijeenkomst maakte een drietal oud-leerlingen middels videoboodschappen duidelijk dat zij de lessen van Keilholtz als waardevol hebben ervaren en dat ze nog steeds profijt hebben van het gedegen onderwijs dat zij van hem ontvingen.
Naast zijn werkzaamheden in Rijssen is Gerard Keilholtz actief als dirigent en organist van de Basiliek Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming in Zwolle, in de volksmond “de Peperbus”. Ook is hij titulair organist van de Basiliek H. Kruisverheffing in Raalte. Hij is één van de organisatoren van de concertserie “Kerken als podium” in de Zwolse binnenstad. Keilholtz is dirigent van het kamerkoor “Camerata Deventer”, en uiteraard van de koren die verbonden zijn aan de Zwolse Basiliek.
Namens het bestuur werd Keilholtz toegesproken door voorzitter Gerard Rutterkamp en overhandigde penningmeester Ina Mensink de jubilaris een mooi boeket; namens de collega’s was het Maaike Dessens die Keilholtz enkele cadeaus aanbood.