Op 22 december was het vrouwenkoor van de Muziekschool onder leiding van Fenny van Hemmen te gast bij woonzorgcentrum Eltheto.
Een kort programma met driestemmige kerstliederen werd afgewisseld met bekende liederen zoals “Stille Nacht” en “Ere zij God”
Er werd opgetreden in de woonkamers van verschillende afdelingen; het programma werd in totaal vier keer gezongen.
De bewoners genoten van de muziek en bij de bekende kerstliederen werd door velen enthousiast meegezongen met het vrouwenkoor.