Informatie

Wie zijn wij? Even voorstellen
slide09 iPhoneDe Stichting Muziekschool Rijssen en omstreken ontstond in 1960 en is gevestigd aan de Oosterhofweg 49a, naast het Parkgebouw. In 1986 verkreeg de Muziekschool de Rijkserkenning; daarmee is zij de enige Rijkserkende muziekopleiding in de gehele gemeente Rijssen-Holten. Voor de leerling betekent deze Rijkserkenning een garantie dat de lessen worden gegeven door gekwalificeerde docenten volgens een verantwoord leerplan, dat er voldoende aandacht is voor ensemblespel, dat er voldoende inhoudelijke leiding is, enzovoort.
Van A tot Z: docenten en instrumenten
AMV Karin Slijkhuis
Blokfluit Maaike Dessens
Blokfluit Karin Slijkhuis
Dwarsfluit Marion Rohaan
Electrische gitaar / basgitaar Tim de Haan, Ties Roeleveld
Cello Hanneke Rouw
Gitaar Ties Roeleveld
Harp Annegreet Rouw
Keyboard Gerard Keilholtz
Koorscholing Fenny van Hemmen
Orgel Dick Sanderman
Muziek op schoot vacature
Piano Corien Baan
Piano Margreet Wiklmer
Piano Vika Afanasieva
Saxofoon Wilbert Sleumer
Theorie Dick Sanderman
Trompet Wim de Vries
Viool Dries Lansdorp en Hrayr Ter-Sargsyan
Vrouwenkoor Fenny van Hemmen
Popkoor Fenny van Hemmen
Zang Fenny van Hemmen
Bestuur
Voorzitter G. Rutterkamp Steenakkersweg 29 7462 DS Rijssen 0548-520908
Secretaris A. Boers-Pas Herderstasje 23 7463 BA Rijssen 0548-516091
Penningmeester I. Mensink-Bakker Erve Harbers 6 7463 CV Rijssen 0548-545838
Lid R. Westera Erve Geusendam 7 7463 CS Rijssen 06-18861495
Lid R. Bakker Herderstasje 56 7463 EA Rijssen 0548-519153
         
Beginnen met muziek

 

 

De aangewezen weg om kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool kennis te laten maken met muziek is de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV). Deze cursus duurt 1 jaar en wordt gegeven in de vorm van klassikale lessen, die 45 minuten duren.

Tijdens de AMV-lessen maakt uw kind kennis met allerlei muzikale begrippen. De eerste beginselen van het notenschrift komen aan de orde en worden in praktijk gebracht met behulp van instrumenten als de djembé, boomwhackers en Orff-instrumenten (xylofoons e.d.)

Allerlei muzikale onderwerpen (maat, ritme, melodie enzovoort) worden op een speelse manier behandeld, met veel zingen, klappen en spelletjes.

Het volgen van de AMV-cursus is voor jonge kinderen niet verplicht, maar wij raden het wél aan: deze cursus biedt een goede ondergrond. Een kind dat zonder deze vooropleiding direct een instrument gaat bespelen maakt als regel minder snelle vorderingen dan een kind dat eerst de basiscursus AMV heeft gevolgd.

De AMV-lessen worden gegeven op donderdagmiddag om 16.00 uur.

Algemene muzikale vorming

De aangewezen weg om kinderen uit groep 4 en 5 van de basisschool kennis te laten maken met muziek is de cursus Algemene Muzikale Vorming (AMV). Deze cursus duurt 1 jaar en wordt gegeven in de vorm van klassikale lessen, die 45 minuten duren.

Tijdens de AMV-lessen maakt uw kind kennis met allerlei muzikale begrippen. De eerste beginselen van het notenschrift komen aan de orde en worden in praktijk gebracht met behulp van djembés, boomwhackers en Orff-instrumenten (xylofoons e.d.) Allerlei muzikale onderwerpen (maat, ritme, melodie enzovoort) worden op een speelse manier behandeld, met veel zingen, klappen en spelletjes.

Het volgen van de AMV-cursus is voor jonge kinderen niet verplicht, maar wij raden het wél aan: deze cursus biedt een goede ondergrond. Een kind dat zonder deze vooropleiding direct een instrument gaat bespelen maakt als regel minder snelle vorderingen dan een kind dat eerst de basiscursus AMV heeft gevolgd.

Lesvormen
lesAfhankelijk van de aard van de cursus worden de lessen gegeven als klassikale les, groeps- of combinatieles, of als individuele- dan wel duo-les.

Voor klassikale lessen is het cursusgeld relatief laag. Bij de cursus Algemene Muzikale Vorming en de introductiecursus blokfluit (beide met een duur van één cursusjaar) wordt gewerkt in groepen van resp. 15 en 8 leerlingen, die wekelijks 45 minuten les krijgen.

Bij dwarsfluit, blokfluit, gitaar en viool wordt de eerste drie jaar gewerkt met combinatielessen. In het eerste en tweede studiejaar krijgt cm groep van 4 leerlingen 60 minuten les, in het derde jaar wordt dat 3 leerlingen in 60 minuten. Vanaf het vierde jaar bestaat de mogelijkheid om individuele les te volgen. Leerlingen voor toetsinstrumenten krijgen in de eerste twee jaar individuele les van 25 minuten. Vanaf het derde jaar worden individuele lessen gegeven van 30 minuten.

Voor de overige instrumenten geldt in principe de regeling zoals hierboven genoemd bij dwarsfluit, gitaar en viool. Indien geen combinaties gemaakt kunnen worden, geldt de regeling voor toetsinstrumenten Het opgeven van een nieuwe leerling door het invullen van een inschrijfformulier is in principe altijd mogelijk. Of een leerling die zich in de loop van een cursusjaar aanmeldt ook direct met de lessen kan beginnen, is afhankelijk van de lesvorm: bij AMV en individuele lessen lukt het vaak wel, bij groepslessen is het meestal niet mogelijk om na aanvang van het cursusjaar nog nieuwe leerlingen te plaatsen.

Examens en diploma's
Leerlingen van de Muziekschool krijgen de gelegenheid, deel te nemen aan examens. Het behalen van een diploma is een tastbaar bewijs dat de leerling tot een concreet niveau gevorderd is. Deelname aan de examens is evenwel niet verplicht.

 

 

Gemiddeld duurt het twee jaar (soms iets langer) voor de leerling een A-examen kan doen. Als stimulans voor leerlingen die nog geen A-examen kunnen doen, biedt de Muziekschool gelegenheid tot het behalen van een getuigschrift A1. Het examen bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte. De theorie voor het A-examen wordt tijdens de instrumentale les behandeld; de B- en C-theorie wordt behandeld in theorieklassen. Aan deze theorielessen zijn voor de leerlingen geen extra kosten verbonden. Het D-diploma is het hoogste diploma dat je op een muziekschool kunt behalen. De eisen zijn vergelijkbaar met een toelatingsexamen voor het conservatorium.

De examens worden eenmaal per jaar afgenomen tijdens een examenweek, meestal omstreeks maart/april. Dan vervallen de gewone lessen en fungeren de docenten als gecommitteerden bij elkaars examens.

Lesgeldtarieven cursusjaar 2022-2023
 
tot 18 jaar
Muziek op schoot € 92,-
Algemene Muzikale Vorming € 155,-
Introductiecursus blokfluit € 209,-
Groepsles € 415,-
Individuele les € 458,-
18 jaar en ouder
Wekelijkse les ex BTW (t.m. 20 jaar) € 942,-
Tweewekelijkse les ex BTW (t.m. 20 jaar) € 471,-
Wekelijkse les incl. BTW (v.a. 21 jaar) € 1141,-
Tweewekelijkse les incl. BTW (v.a. 21 jaar) € 571,-
Overige
Popkoor € 113,-
Vrouwenkoor € 113,-
Muziek op Maat kaart € 299,-

Reductie: voor de tweede en volgende leerling uit hetzelfde gezin € 25 reductie bij de individuele lessen (niet bij groeps- en klassikale lessen of Muziek op Maat). Aanmelding geschiedt door het ondertekenen van het inschrijfformulier. U kunt dit formulier afhalen in de Muziekschool of downloaden van deze website (zie Contact). Door het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u een lesgeldverplichting aan voor een heel cursusjaar. Per leerling tot 18 jaar uit de Gemeente Rijssen-Holten is één plek beschikbaar voor gesubsidieerd onderwijs. De gesubsidieerde lessen zijn uitsluitend toegankelijk voor leerlingen uit de gemeente Rijssen-Holten. Tegen kostendekkend tarief kunnen ook leerlingen uit andere plaatsen deelnemen aan de lessen, mits daarvoor nog ruimte is. Voor leerlingen t/m 17 jaar, die woonachtig zijn buiten de gemeente Rijssen-Holten, geldt een opslag van 15 procent op de lesgelden (met uitzondering van AMV en introductiecursus blokfluit).

Vakantierooster cursusjaar 2022-2023
Start lessen                         Maandag 5 september 2022
Herfstvakantie                     Maandag 17 t/m zaterdag 22 oktober (Fruytier week later)
Sinterklaasavond                Maandag 5 december na 17.00 uur geen lessen
Kerstvakantie                      Vrijdag 23 december 2022 t/m donderdag 5 januari 2023
Voorjaarsvakantie               Maandag 27 februari t/m zaterdag 4 maart
Goede Vrijdag & Pasen      Vrijdag 7 t/m maandag 10 april
Koningsdag                         Donderdag 27 april
Meivakantie                         Maandag 1 t/m zaterdag 6 mei
Hemelvaart                          Donderdag 18 t/m zaterdag 20 mei
Pinksteren                           Maandag 29 mei
Zomervakantie                    Maandag 17 juli t/m zaterdag 2 september (Fruytier week eerder)
Start cursus 2023/2024       Maandag 4 september 2023