Afspraken m.b.t. individuele lessen in coronatijd

mei 16, 2020

anderhalve meter

Basisregel: Het geven van fysieke les is mogelijk voor docenten en leerlingen die dit willen.

Blijf thuis bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen en koorts. Dit geldt zowel voor docenten als leerlingen.

Docenten wassen bij binnenkomst en vertrek hun handen met zeep, en indien nodig ook tussen het lesgeven door. Leerlingen wassen bij binnenkomst hun handen met zeep bij het fonteintje in de gang op de verdieping waar je les hebt. En ook na afloop van de les.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes.

Deurklinken, lichtknopjes en instrumenten worden na elk gebruik gedesinfecteerd.

Wij verzoeken de leerlingen thuis naar het toilet te gaan en het toilet van de muziekschool alleen in uiterste nood te gebruiken.

De docent blijft op anderhalve meter afstand.

Er zullen looproutes op de grond worden aangegeven, de looproute is met de klok mee. Leerlingen wachten in de hal totdat de docent hen binnen roept. Dat kan pas als de vorige leerling uit het lokaal gegaan is. Wacht tot de trap vrij is. Mensen die naar boven gaan hebben voorrang op mensen die naar beneden gaan. Wacht tot de in/uitgang vrij is. Mensen die naar buiten gaan, hebben voorrang op mensen die naar binnen gaan.

Ouders/verzorgers mogen kinderen brengen, maar mogen niet mee naar binnen.