Muziekles financieel niet haalbaar? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen!

mei 17, 2023

contact
Voor 400.000 Nederlandse kinderen onder de 18 jaar is er thuis geen geld om actief met kunst bezig te zijn, muzieklessen te volgen of lid te worden van een theaterschool. De Gemeente Rijssen-Holten is van mening dat geld hierin nooit een belemmerende factor mag zijn: ieder kind moet actief kunst en cultuur kunnen beoefenen!
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur is een instantie die kinderen wil ondersteunen uit gezinnen waar onvoldoende financiële middelen aanwezig zijn om deel te nemen aan activiteiten op onder meer cultureel gebied.
Aanvragen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur kunnen worden gedaan door professionals uit onderwijs, hulpverlening en gezondheidszorg. Ouders en kinderen kunnen daar dus niet rechtstreeks een aanvraag indienen, dat gaat altijd via  intermediairs. Omdat de behandeling van een aanvraag de nodige tijd vergt, is het zaak om op tijd de aanvraag in te dienen
Met vragen over het lesgeld (bijvoorbeeld over betalen in termijnen) kunt u ook altijd terecht bij onze penningmeester, mevr. Ina Mensink. Zij is op woensdagmorgen aanwezig en bereikbaar op (0548)517987
Internet: