Nieuwe data voor de examens B, C en D; A1 en A blijven in april

jan 23, 2022

Door de avondlockdown die in november inging, moesten de lessen online gegeven worden. Dat was voor iedereen vervelend, maar wel in het bijzonder voor de leerlingen die zich aan ’t voorbereiden zijn op een examen. Gelukkig kan er inmiddels weer les worden gegeven in de Muziekschool. Om de examenkandidaten voor B, C en D wat méér voorbereidingstijd te geven, is besloten hun examens uit te stellen tot juni.
Alleen de A1- en A-examens worden gehouden in de geplande week van 4 t.m. 9 april. De examens B, C en D worden uitgesteld tot de week van dinsdag 7 t t.m. maandag 13 juni.
De theorie-examens voor B en C worden gehouden op donderdag 12 mei, dat is ook de datum waarop de examenwerkstukken voor D moeten worden ingeleverd.