Zangles op de basisscholen: leuk én leerzaam

jul 4, 2023

Zangdocente Fenny van Hemmen van de Rijssense Muziekschool ging in juni en juli naar een aantal basisscholen in de gemeente Holten-Rijssen. Zij gaf zangles aan groep 1 en 2 en op de Holterenk ook nog aan groep 8.
Fenny kwam tweemaal een half uur bij iedere groep. Tussen beide lessen zaten één of twee weken. Sommige leerkrachten zongen de liedjes ook in de tussentijd met de kinderen. Leerkrachten en kinderen waren enthousiast!

Op basisschool In den Climtuin waren liedjes uitgezocht bij het thema “Ridders en kastelen”. Bij de Klimopschool werd flink doorgepakt. Na de tweede les werd onder leiding van Fenny al een openbare les georganiseerd voor de ouders. Op het schoolplein in de stralende zon zong iedere groep één van de vier nieuwe liedjes. Alles liep gesmeerd door de inzet van de juffen. De kinderen zongen en speelden met veel plezier. Bij de Holterenk werd Fenny bij de tweede les begroet met “Daar is de juf van de leuke liedjes!” Op de vraag, welk liedje de kinderen het leukst vonden, was het antwoord: “Allemaal!”

Bij basisschool de Holterenk had ook groep 8 zangles. De leerlingen stonden als een hechte groep enthousiast te zingen, als voorbereiding op de eindmusical. Eén van de solisten kreeg een “speed” zangcoaching en werkte enorm geconcentreerd.
Vlak vóór de zomervakantie volgen nog twee lessen voor groep 1 en 2 van de Haarschool in Holten. Het thema is daar “Van A naar B”. Wat past daar nou beter bij dan liedjes over ….vakantie!

Voor het cursusjaar 2023-2024 heeft de Wilhelminaschool in Rijssen zich inmiddels aangemeld.